"simply hear" — Słownik kolokacji angielskich

simply hear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po prostu słysz
  1. hear czasownik + simply przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    But the scientists did not simply hear themselves talk.

    Podobne kolokacje: