"similarly large" — Słownik kolokacji angielskich

similarly large kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podobnie duży
  1. similarly przysłówek + large przymiotnik
    Luźna kolokacja

    Next door, a similarly large and modern house has been erected on a lot where a ranch home once stood.

powered by  eTutor logo