"similar window" — Słownik kolokacji angielskich

similar window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podobne okno
  1. similar przymiotnik + window rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There is another similar window in the west wall of the aisle.

    Podobne kolokacje: