PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"similar sport" — Słownik kolokacji angielskich

similar sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podobny sport
  1. similar przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A sport similar to traditional windsurfing that is performed on land rather than water.

powered by  eTutor logo