"similar spelling" — Słownik kolokacji angielskich

similar spelling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podobna pisownia
  1. similar przymiotnik + spelling rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Chayyim, the basis for this name and similar spellings.

powered by  eTutor logo