"similar picture" — Słownik kolokacji angielskich

similar picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podobny obraz
  1. similar przymiotnik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "Could each of you supply me with a picture similar in nature that I might compare?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo