"silly book" — Słownik kolokacji angielskich

silly book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głupia książka
  1. silly przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Is there no learning near at hand that would be pleasanter reading than this silly book of yours?

    Podobne kolokacje: