"silk shirt" — Słownik kolokacji angielskich

silk shirt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koszula jedwabna
  1. silk rzeczownik + shirt rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Outside she hesitated again, feeling the silk shirt around her shoulders.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo