"silk scarf" — Słownik kolokacji angielskich

silk scarf kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szal jedwabny
  1. silk rzeczownik + scarf rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His white silk scarf trailed behind him as he ran.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo