Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"silk robe" — Słownik kolokacji angielskich

silk robe kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szata jedwabna
  1. silk rzeczownik + robe rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She wore a green silk robe and was holding her arms close against the cold.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo