"significant news" — Słownik kolokacji angielskich

significant news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaczące wiadomości
  1. significant przymiotnik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Failing that, he'll at least provide them with a story or two when there's nothing better to present as significant news.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo