"sighting tube" — Słownik kolokacji angielskich

sighting tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaobserwowanie rura
  1. sighting rzeczownik + tube rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The double ring holds within itself a sighting tube with crosshairs.

    Podobne kolokacje: