"sierżant" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sierżant" po polsku

sierżant

rzeczownik
 1. sergeant ** , Sgt. (skrót) , Sergt. (skrót)
  • sierżant (stopień wojskowy), sierż. (skrót) [COUNTABLE]
   My brother had a gun like this when he was a sergeant in the army. (Mój brat miał taki pistolet, kiedy był sierżantem w armii.)
  • sierżant (Wojska Lądowe)
 2. sarge   spoken
 3. detective sergeant
 4. lance sergeant   British English
 5. flight sergeant
  • sierżant (Siły Powietrzne)

"sierżant" — Słownik kolokacji angielskich

detective sergeant kolokacja
 1. detective rzeczownik + sergeant rzeczownik = sierżant (z wydziału dochodzeniowo-śledczego)
  Zwykła kolokacja

  The detective sergeant turned to go back to the living room.

powered by  eTutor logo