KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"siedzieć bezczynnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "siedzieć bezczynnie" po polsku

siedzieć bezczynnie

phrasal verb
 1. sit around * , sit about  
  You can't just sit around. You have to go to work. (Nie możesz po prostu siedzieć bezczynnie. Musisz iść do pracy.)
  Why do you sit about and watch films? (Dlaczego siedzisz bezczynnie i oglądasz filmy?)
 2. sit by  
  Don't just sit by, do something! (Nie siedź bezczynnie, zrób coś!)
  He sat by for hours. (On siedział bezczynnie godzinami.)
 1. sit like a lemon  
idiom
 1. sit like a bump on the log
 2. sit pat

"siedzieć bezczynnie" — Słownik kolokacji angielskich

sit around kolokacja
 1. sit czasownik + around przyimek = siedzieć bezczynnie
  Bardzo silna kolokacja

  In the end, he did not run away from me, and we sat together with our arms around each other.

  Podobne kolokacje:
sit by kolokacja
 1. sit czasownik + by przyimek = siedzieć bezczynnie
  Bardzo silna kolokacja

  A list of things to do sat by the phone.

  Podobne kolokacje:
sit about kolokacja
 1. sit czasownik + about przyimek = siedzieć bezczynnie
  Silna kolokacja

  No two people could sit alone and talk together, especially about their former lives.

  Podobne kolokacje:
 2. sit czasownik + about przysłówek = siedzieć bezczynnie
  Luźna kolokacja

  There were some people in the lobby, sitting about, reading or waiting.

  Podobne kolokacje:
sat by kolokacja
Popularniejsza odmiana: sit by
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): siedzieć bezczynnie
 1. sit czasownik + by przyimek
  Zwykła kolokacja

  A list of things to do sat by the phone.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo