"shrewd eye" — Słownik kolokacji angielskich

shrewd eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprytne oko
  1. shrewd przymiotnik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    His shrewd eyes surveyed the room as he did so.

    Podobne kolokacje: