ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"show one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

show one's eyes kolokacja
Popularniejsza odmiana: show eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pokazywać czyjś oczy
  1. show czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That way a bit of light from a window up the street showed him her eyes.

    Podobne kolokacje: