"shot toward" — Słownik kolokacji angielskich

shot toward kolokacja
Popularniejsza odmiana: shoot toward
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzał w kierunku
  1. shoot czasownik + toward przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    I shot toward the ground at two hundred miles an hour.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo