"shot into" — Słownik kolokacji angielskich

shot into kolokacja
Popularniejsza odmiana: shoot into
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpaść
  1. shoot czasownik + into przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    What kind of drug had he shot into her back?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo