"shot during" — Słownik kolokacji angielskich

shot during kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzał podczas
  1. shoot czasownik + during przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He has shot 6 for 35 during his last two home games.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo