"short tube" — Słownik kolokacji angielskich

short tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krótka rura
  1. short przymiotnik + tube rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He thought the display tubes in use at the time were too long, and a shorter tube would be much more practical.

    Podobne kolokacje: