"shopping destination" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakupy cel
  1. shopping rzeczownik + destination rzeczownik
    Silna kolokacja

    The shopping destination does have to provide traffic access and parking.

powered by  eTutor logo