"shooting percentage" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabójstwo procent
  1. shooting rzeczownik + percentage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Against the Nets their shooting percentages didn't increase much - 37 percent in the first quarter and 46 for the game.

powered by  eTutor logo