"shooting goes" — Słownik kolokacji angielskich

shooting goes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabójstwo idzie
  1. shooting rzeczownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    One should never lie down and sleep in an area where shooting was going on.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo