"shooting contest" — Słownik kolokacji angielskich

shooting contest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konkurs zabójstwa
  1. shooting rzeczownik + contest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Holdsclaw was not ready to ante up for the 3-point shooting contest she lost, according to Staley, sometime last year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo