"shooting competition" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawody w strzelaniu
  1. shooting rzeczownik + competition rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They were highly regarded as target rifles and were used extensively in international shooting competitions through the late 19th century.

powered by  eTutor logo