"shooting accuracy" — Słownik kolokacji angielskich

shooting accuracy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokładność zabójstwa
  1. shooting rzeczownik + accuracy rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Before long, his shooting accuracy caught up to the rest of his game, and the fans had one more thing to cheer about.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo