"shoot women" — Słownik kolokacji angielskich

shoot women kolokacja
Popularniejsza odmiana: shoot a woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): postrzel kobiety
  1. shoot czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You had to shoot an old woman and take me from my friends?

    Podobne kolokacje: