"shoot toward" — Słownik kolokacji angielskich

shoot toward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzelać w kierunku
  1. shoot czasownik + toward przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I shot toward the ground at two hundred miles an hour.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo