"shoot outside" — Słownik kolokacji angielskich

shoot outside kolokacja
Popularniejsza odmiana: shot outside
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzel na zewnątrz
  1. shoot czasownik + outside przyimek
    Luźna kolokacja

    As a result, he was shot to death outside his home on May 9, 1921.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo