"shoot near" — Słownik kolokacji angielskich

shoot near kolokacja
Popularniejsza odmiana: shot near
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzel blisko
  1. shoot czasownik + near przyimek
    Luźna kolokacja

    "It does not appear he was shot inside or near the car," I said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo