"shoot into" — Słownik kolokacji angielskich

shoot into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpadnij
  1. shoot czasownik + into przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    What kind of drug had he shot into her back?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo