"shoot from" — Słownik kolokacji angielskich

shoot from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzelać z
  1. shoot czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    They shot 29.3 percent from the field in the first half.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo