"shoot across" — Słownik kolokacji angielskich

shoot across kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzel wszerz
  1. shoot czasownik + across przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    E-mail and phone calls shot across the country for several weeks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo