"shingle beach" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "shingle beach" po angielsku — Słownik polsko-angielski

shingle beach

rzeczownik
  1. kamienista plaża

"shingle beach" — Słownik kolokacji angielskich

shingle beach kolokacja
  1. shingle rzeczownik + beach rzeczownik = kamienista plaża
    Zwykła kolokacja

    A small shingle beach leading up to some sheep fields.

    Podobne kolokacje: