"shine in one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpadać czyjś oczy
  1. shine czasownik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    God willing, maybe he'd see love shining in her eyes again.

    Podobne kolokacje: