"shift one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

shift one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmiana czyjś oczy
  1. shift czasownik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    He shifted his eyes over the lot to make sure we were alone.

    Podobne kolokacje: