ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"shield one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

shield one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tarcza czyjś oczy
  1. shield czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He held up a hand to shield his eyes, but then it wasn't necessary.

    Podobne kolokacje: