"shed pieces" — Słownik kolokacji angielskich

shed pieces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrzucone kawałki
  1. shed czasownik + piece rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It tumbled end over end, shedding pieces of itself to clutter the scans.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo