"shed doubt" — Słownik kolokacji angielskich

shed doubt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrzucona wątpliwość
  1. shed czasownik + doubt rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    All of which seemed to shed doubt on the quality of Occidental's offering, which was soon withdrawn.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo