"shed cells" — Słownik kolokacji angielskich

shed cells kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrzucone komórki
  1. shed czasownik + cell rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Micro-D was added to hint at microdermabrasion because the glucosamine in the formula is intended to help the skin shed dead cells, as microdermabrasion does.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo