"shed businesses" — Słownik kolokacji angielskich

shed businesses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozbyć się biznesy
  1. shed czasownik + business rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Noranda is for sale because Brascan, which owns 42 percent of it, decided to shed businesses based on natural resources.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo