"sharp-faced woman" — Słownik kolokacji angielskich

sharp-faced woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta z ostrą twarzą
  1. sharp-faced przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The dark, sharp-faced woman gave me an up-and-down look and said: "Well?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo