"share pictures" — Słownik kolokacji angielskich

share pictures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obrazy akcyjne
  1. share czasownik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It's a great way to share pictures with relatives and friends without having to carry an entire photo album across the country.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo