"share news" — Słownik kolokacji angielskich

share news kolokacja
Popularniejsza odmiana: share the news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości akcyjne
  1. share czasownik + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Nothing to do now, of course, but to share the news with all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo