"share moments" — Słownik kolokacji angielskich

share moments kolokacja
Popularniejsza odmiana: share a moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): momenty akcyjne
  1. share czasownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When the students asked, then, whether they could share a moment of silence, the answer was no.