"share a deal" — Słownik kolokacji angielskich

share a deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziel umowa
  1. share czasownik + deal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, these were complementary trajectories, and shared a great deal of ideological similarities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo