BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shake one's finger" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "shake one's finger" po angielsku

"shake one's finger" — Słownik kolokacji angielskich

shake one's finger kolokacja
  1. shake czasownik + finger rzeczownik = pogrozić palcem
    Bardzo silna kolokacja

    He shook a finger before her face to make his point.

powered by  eTutor logo