"shadowy image" — Słownik kolokacji angielskich

shadowy image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciemny obraz
  1. shadowy przymiotnik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The film begins with shadowy images on a wall showing a man being attacked by what appears to be a woman.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo