"shadow shows" — Słownik kolokacji angielskich

shadow shows kolokacja
Popularniejsza odmiana: Shadow shows
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień wykaże
  1. shadow rzeczownik + show czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow had shown his strength, both in fight and flight.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo