BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"sfałszowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sfałszowanie" po polsku

sfałszowanie

rzeczownik
 1. distortion *
  • sfałszowanie (np. danych, liczb) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Price distortion in relation to product quality is a matter of concern to the consumer. (Sfałszowanie cen w odniesieniu do jakości produktów niepokoi konsumentów.)
 2. rigging
 3. faking
  • podrabianie, sfałszowanie
   Faking documents is illegal. (Fałszowanie dokumentów jest nielegalne.)
   He was accused of faking the tickets. (On został oskarżony o podrabianie biletów.)
 4. doctoring
 5. distorting
  • fałszowanie, sfałszowanie (np. danych liczbowych, wyników sprzedaży)
czasownik
 1. doctor , *****
  • sfałszować, sfabrykować (np. dokumenty, dowody) [TRANSITIVE]
   I need you to doctor these papers. (Potrzebuję, abyś sfałszował te dokumenty.)
   He doctored the passport and got arrested. (On sfałszował paszport i został aresztowany.)
 2. rig *
 3. distort *
 4. frame ***
  • ustawić wynik, sfałszować slang
   The voters knew that the elections were framed. (Głosujący wiedzieli, że wybory były sfałszowane.)
   They framed the vote because they wanted Peter to win. (Ustawili wynik głosowania, bo chcieli, żeby Peter wygrał.)
 5. interpolate
 6. duff
czasownik
 1. fake **
  • podrobić, fałszować
   He faked his dad's signature. (On podrobił podpis swojego ojca.)
   Will you manage to fake this document for me? (Zdołasz podrobić dla mnie ten dokument?)
   link synonimy: forge, fabricate
 2. forge **
  • podrabiać, fałszować [TRANSITIVE]
   If you forge a signature, you'll do it illegally. (Jeśli podrobisz podpis, zrobisz to nielegalnie.)
   He forged some important documents and he's in prison now. (On podrobił kilka ważnych dokumentów i teraz jest w więzieniu.)
   link synonimy: counterfeit, fake
 3. fiddle *
 4. counterfeit
 5. fabricate
 6. falsify
 7. sing off-key , sing out of tune
 8. fudze
idiom
 1. cook something ****

Powiązane zwroty — "sfałszowanie"

przymiotnik
fałszywy = fake +25 znaczeń
rzeczownik
fałszerstwo = rig +3 znaczenia
fałsz = deceit +4 znaczenia
fałszerz = fake +5 znaczeń
przysłówek
fałszywie = falsely +1 znaczenie

powered by  eTutor logo